Läheneb keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 16. august 2010. Toetust antakse: * veemajandusele; * jäätmekäitlusele; * keskkonnakorraldusele; * looduskaitsele; * metsandusele; * kalandusele; * keskkonnateadlikkusele; * maakondlikele väikeprojektidele. Toetust võivad taotleda: * kohaliku omavalitsuse üksused; * keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid; … Continue reading

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba septembris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. september 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Valmistuge sügisesteks projektikonkurssideks – tulge 26.-27. augustil projektikoolitusele!

Kutsume koolitusele „Edukas projektitöö” Toimumise aeg: 26.-27. august 2010, esimene päev kell 10-16.15, teine päev 9-15.45 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20% Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust sektorist, mittetulundus- ja ärisektorist Eesmärk … Continue reading

EAS algatas ettevõtlikkusprojektide konkursi

Mai lõpus avati EASi ettevõtlikkusprojektide konkursi teine voor. Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlus- ning juhtimisteadlikkuse tõstmisele ja arendamisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ning mille maksumus jääb vahemikku 25 000-150 000 krooni. Projekti sihtgrupiks võivad olla: … Continue reading

Ettevõtlustoetuse taotluste vastuvõtt Tallinna Ettevõtlusametis

Tallinna Ettevõtlusametist saab toetust küsida järgmistest meetmetest. – Uute töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) – Praktikajuhendja toetus (tähtajad on 18. juuni kell 14.00 ja 1. oktoober kell 14.00) – Sotsiaalsete töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) – Messitoetus (vastuvõtt … Continue reading

KÜSK taotlusvoor vabatahtlike tegevuse koordineerimiseks

Avatud on taotlusvoor vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamiseks. Vooru rahaline maht on kuni 1 miljonit krooni. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud vabatahtlike tegevuse koordineerimise (nõustamine, motiveerimine, koolitamine, vabatahtlike koordineerimine, kaasamine, propageerimine, andmebaasi loomine, tunnustamine jmt) mudeli väljatöötamiseks ja … Continue reading

Eripakkumine auditoorse kursuse tellijatele

Eripakkumine! Pakume kiirematele auditoorsele koolitusele registreerujatele veebikursust soodushinnaga! Hooaja viimased auditoorsed projektikoolitused toimuvad maikuus (Tallinnas 20.-21. mail ja Tartus 28.-29. mail). Eripakkumine kehtib mõlemat pidi − kui osalete ükskõik kummal auditoorsel koolitusel, pakume veebikursust tavahinnast 800 krooni soodsamalt ning vastupidi … Continue reading

Taotlusvoor soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

17. mail  avab SA Innove  meetme 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” taotlusvooru. Meetme raames toetatavad tegevused: 1. Kampaaniate, teavitus- või nõustamistegevuste või koolituste läbiviimine (v.a soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande koostamine ja avaldamine), mis aitavad kaasa ühe või mitme alljärgneva eesmärgi … Continue reading

Toetuste taotlemise võimalused ettevõtjatele

Kokkuvõtvalt EASi toetused, mis on mõeldud taotlemiseks ettevõtetele, on järgmised. Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule ning kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab. Toetuse maksimaalne suurus 100 000 krooni, omaosalus … Continue reading

Avatud on Kesk-Läänemere programmi taotlusvoor

Kesk-Läänemere programmi (sh Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi ning saarte ja saarestike allprogrammi)  taotlusvoor on avatud  alates 1. maist kuni 31. maini 2010. Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a piirnevad alad) hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti … Continue reading