Toetatakse energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevust

SA Archimedes korraldab konkursi, mille üldeesmärk on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist soodustava energiatehnoloogiaalase teadus- ja arendustegevuse toetamine. Toetuse andmise alaeesmärgiks on toetada projekte, mis: 1. loovad rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga energiatehnoloogiaalaste teadusuuringute läbiviimiseks vajaliku uurimiskeskkonna ja … Continue reading

Toetus teadusaparatuuri kaasajastamiseks

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetme “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine” alameetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” avatud taotlusvooru. Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri … Continue reading