Kурc "УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА" 24–25 ноябрь 2009 года

Центр обучения Союза защиты детей и OÜ Projektiekspert в рамках совместной работы проводят курсы “УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА” 24–25 ноябрь 2009 года Цель курсов – дать участникам основные знания о проектной работе, о руководстве проектом, о практическом составлении и оформлении проекта. … Continue reading

Konkurss kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamiseks

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” teine taotlusvoor on avatud 2. novembrist kuni 30. novembrini 2009. Vastavasisuline teave on Innove kodulehel. Meetme raames toetatavad tegevused on: pikaajaliste töötute (sh heitunute) tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete … Continue reading

Põhjamaade Ministrite Nõukogu lähenevad konkursitähtajad

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kokkuvõte põhjamaistest lähenevatest toetuste tähtaegadest nii Eestis, teistes Balti riikides kui ka loomulikult Põhjamaades: 01.10.2009 Põhjamaade Kultuurifondi kuni 100 000 DKK suurune toetus 15.10.2009 Põhja-Balti ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogrammi toetus 15.10.2009 Nordplus Junior ja Nordplus Adult ettevalmistavate … Continue reading

EAS Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi tähtaeg on 15. september

Regionaalsete investeeringute toetamise eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. … Continue reading

4. augustil algab veemajanduse infrastruktuuri arendamise teine taotlusvoor

Keskkonnainvesteeringute Keskuses algab 4. augustil Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ teine taotlusvoor. Teisel taotlusvoorul kindel lõpptähtaeg puudub – taotlusi võetakse vastu ning hinnatakse jooksvalt kuni eelarvemahu täitumiseni. Vooru rahaliseks mahuks on 700 miljonit eesti krooni. Voorus toetatakse … Continue reading

Uus toetus aitab arendada ettevõtlust väljaspool Harju- ja Tartumaad

Regionaalminister Siim Kiisler allkirjastas määruse, mille jõustumisel saab taotleda toetust kompetentsikeskuste kavandamiseks ja ellukutsumiseks. Tegemist on Euroopa Regionaalarengu fondist kaasrahastatava toetusmeetmega, mis on suunatud kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisele väljaspool Harju- ja Tartumaad. Ettevõtlus-, haridus- ja kohaliku avaliku sektori koostöös loodavate kompetentsikeskuste … Continue reading

Infoühiskonna edendamise avatud taotlusvoor!

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alustab 29. juunil 2009 struktuuritoetuste vastuvõttu majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Infoühiskonna edendamine” eesmärkide saavutamiseks 2009.-2010. aastal. Toetuse kasutamise eesmärgiks on riigivalitsemise tõhustamine vastavalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalustele, avalike teenuste efektiivsem osutamine kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori … Continue reading

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed – avaneb meede 1.3.3

NB! Käesoleva vooru raames saab toetusi taotleda ainult tegevustele nr 2, 5, 6. Suurenenud on ka avatud vooru maht – selles voorus on võimalik toetust välja jagada kuni 25 000 000 krooni. Sotsiaalministeerium ja SA Innove kuulutavad 1. juulil 2009 … Continue reading

Kohalike avalike teenuste arendamine – KOIT kava 2009-2012

Siseministeerium kuulutab välja eeltaotlusvooru perioodi 2009-2012 KOIT kava koostamiseks. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 20. märts 2009. Eeltaotlused tuleb esitada Siseministeeriumi. Meede on jätk riikliku arengukava 2004-2006 alameetmele Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine. Meetme eesmärkideks on kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse … Continue reading