Taotlusvoor soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

17. mail  avab SA Innove  meetme 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” taotlusvooru. Meetme raames toetatavad tegevused: 1. Kampaaniate, teavitus- või nõustamistegevuste või koolituste läbiviimine (v.a soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande koostamine ja avaldamine), mis aitavad kaasa ühe või mitme alljärgneva eesmärgi … Continue reading

Toetuste taotlemise võimalused ettevõtjatele

Kokkuvõtvalt EASi toetused, mis on mõeldud taotlemiseks ettevõtetele, on järgmised. Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule ning kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab. Toetuse maksimaalne suurus 100 000 krooni, omaosalus … Continue reading

Regionaalsed toetused turismiatraktsioonide ja ettevõtluse edendamiseks avanevad taas

Regionaalminister Siim Kiisler allkirjastas 3. mail piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme määruse muudatuse, mis võimaldab toetada nii uusi turismi- ja puhkemajanduse projekte kui tuua Eesti ettevõtlusesse täiendavaid  investeeringuid. Turismi- ja puhkemajanduse valdkonnas võimaldatakse määruse muutmise tulemusena toetada Eesti jaoks kõige suurema … Continue reading

Avatud on Kesk-Läänemere programmi taotlusvoor

Kesk-Läänemere programmi (sh Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi ning saarte ja saarestike allprogrammi)  taotlusvoor on avatud  alates 1. maist kuni 31. maini 2010. Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a piirnevad alad) hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti … Continue reading

Projektikoolitus Tartus 28.-29. mail

  Kutsume osalema projektikoolitusele Tartusse!  “Eduka projekti võtmekohad” Toimumise aeg: 28.-29. mail 2010, kell 10-17 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitust, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust koolituse läbimise kohta Koht: Domus Dorpatensise seminariruum, Raekoja plats 1/Ülikooli 7, Tartu … Continue reading

Projektikonkurss pagulastest teadlikkuse tõstmise kohta

Siseministeerium kuulutab välja avaliku projektikonkursi “Pagulastest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad”. Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2009. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte programmi tegevuseesmärgi “Avalikkuse teavitamine” raames. Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa … Continue reading

KOIT-kava toetuse saanud hooneid saab lisatoetusega energiatõhusamaks muuta

Kliima- ja Energiaagentuur töötas koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja toetusskeemi kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste kavast (KOIT-kavast) toetust saavate hoonete ehitamiseks või rekonstrueerimiseks energiatõhusamaks. Toetust võib taotleda hoonete projekteerimiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks madala energiakasutusega majade kriteeriumidele vastavaks. Hooned, millele toetust väljastatakse, võivad … Continue reading

Šveitsi koostööprogrammi projekt hoonete energiatõhususe parandamiseks

Šveitsi koostööprogrammi projekti “Kasvuhoonegaaside ja muude heitmete vähendamine suurendades üldkasutatavate hoonete energiatõhusust ja arvestades uusi ehitusstandardeid” raames rahastatakse vähese energiakasutusega näidishoonete rajamist Eestis. Näidishooneks võivad olla uued hooned ning rekonstrueeritavad olemasolevad hooned. Toetusskeemi toetuste eelarve on 7 647 059 Šveitsi … Continue reading

Projektikoolitus 20.-21. mail Tallinnas

Lastekaitse Liidu Koolituskeskus koostöös Projektiekspert OÜ-ga korraldavad koolituse „Edukas projektitöö”   Toimumise aeg: 20.-21. mail 2010, esimene päev kell 10-16.15, teine päev 9-15.45 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20% Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus Sihtgrupp: … Continue reading

Kriisiprogramm kodanikeühendustele

Avatud Eesti Fondil on avatud spetsiaalne konkurss kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes. Oodatud on kahte liiki taotlused: * Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning … Continue reading