Kursus ettevõttele – edukas projektitöö (meetod: sidusgruppide väärtusloome kaardistus)

2.-3. septembril toimub Tallinnas eduka projektitöö kursus ettevõtetele. Koolitusel õpitakse Eestis unikaalsel viisil projekte ette valmistama sidusgruppide väärtusloome kaardistuse (stakeholder value mapping) metoodika abil. See aitab tagada klientide ja partnerite huvide ning vajadustega optimaalset arvestamist ja pakub projektigrupile kindlustunnet, et … Continue reading