Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse

23. augustil avas Keskkonnainvesteeringute Keskus taotlusvooru, millega antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kuni 50 miljonit Eesti krooni toetust ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamiseks Kagu-Eestisse. Toetust saavad taotleda kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud või Eestis registreeritud äriühingud ning taotluste esitamise tähtajaks on … Continue reading

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 esimene taotlusvoor avanes 23. augustil 2010. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 29. november 2010.  Esimese taotlusvooru Euroopa Liidu poolse toetuse maht on 23 648 491 eurot. Programm  toetab ühiseid arengualaseid tegevusi edendamaks regiooni konkurentsivõimet, … Continue reading

Ettevõtluskeskkonna infrastruktuur – piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Regionaalministri ettepanekul alustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alates 16. augustist kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavate projektitaotluste vastuvõtmist. Oodatud on taotlused, mille tulemusena lisandub piirkonda investeeringuid vähemalt 100 miljoni krooni ulatuses ja luuakse uusi töökohti. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi … Continue reading

Toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale

PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest … Continue reading

Läheneb keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 16. august 2010. Toetust antakse: * veemajandusele; * jäätmekäitlusele; * keskkonnakorraldusele; * looduskaitsele; * metsandusele; * kalandusele; * keskkonnateadlikkusele; * maakondlikele väikeprojektidele. Toetust võivad taotleda: * kohaliku omavalitsuse üksused; * keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid; … Continue reading

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba septembris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. september 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus külastuskeskkonna projektidele

Alates 17. maist alustab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse külastuskeskkonda arendavate projektide vastuvõtmist. Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 17. augustil. Tähtajaks laekunud taotlustest koostatakse pingerivi, millest paremaid rahastatakse kokku kuni 200 miljoni krooni ulatuses. … Continue reading