Ettevõtluskeskkonna infrastruktuur – piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Regionaalministri ettepanekul alustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alates 16. augustist kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavate projektitaotluste vastuvõtmist. Oodatud on taotlused, mille tulemusena lisandub piirkonda investeeringuid vähemalt 100 miljoni krooni ulatuses ja luuakse uusi töökohti. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi … Continue reading

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

Septembris avab PRIA konkursi metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (MAK meetme) programmist. Programmi üldeesmärk on tõsta erametsaomanike (füüsiliste isikute ja eraõiguslike juriidiliste isikute) ning metsaomanikest mittetulundusühingute ja tulundusühistute (metsaühistute), samuti puidu tööstusliku tootmise ja metsa majandamisega … Continue reading

Toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale

PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest … Continue reading

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

PRIA avas järjekordse konkursi meetme 3.1 – maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames. Erinevalt eelmisest aastast toetatakse sel aasta suurprojekte, seega on ka toetussummad suuremad. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaudu ning … Continue reading

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba septembris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. september 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Regionaalsed toetused turismiatraktsioonide ja ettevõtluse edendamiseks avanevad taas

Regionaalminister Siim Kiisler allkirjastas 3. mail piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme määruse muudatuse, mis võimaldab toetada nii uusi turismi- ja puhkemajanduse projekte kui tuua Eesti ettevõtlusesse täiendavaid  investeeringuid. Turismi- ja puhkemajanduse valdkonnas võimaldatakse määruse muutmise tulemusena toetada Eesti jaoks kõige suurema … Continue reading

Toetuse taotlemise võimalused maapiirkondadele

Maapiirkondadel on võimalik toetust taotleda Leaderi programmist, toetusi jagatakse tegevusgruppide kaudu. Programm on mõeldud MTÜ-dele, ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele, seltsidele ja seltsingutele. Toetust saab taotleda mitmesugustes valdkondades alates infrastruktuurist kuni kultuuripärandi säilitamiseni. Taotleja kohta esitatavad nõuded, toetuse suurus ja taotlustähtajad … Continue reading