Rahastusvõimaluste ja äriplaani koolitus 17. novembril

3. novembri grupp täitus ülikiiresti ja nüüd ootame huvilisi, kes registreeruda ei jõudnud, uuel kuupäeval – 17. novembril. Koolitus “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis  ning kuidas koostada edukat äriplaani” Toimumise aeg: 17. november 2010 Koolituse peamiseks eemärgiks on tutvustada hetkel Eestis kõige aktuaalsemaid toetusvõimalusi, tuginedes … Continue reading

PIIRKONDLIK KODANIKUHARIDUSE TAOTLUSVOOR

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avas Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamiseks. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuhariduse uuenduslike ja mõõdetavate praktiliste tulemuste saavutamisele. Oodatav tulem: oma piirkonna (vald, mitu valda või maakond, linnaasumi kogukond) … Continue reading

Koolitus tähtsamata rahastusvõimaluste ja äriplaani kirjutamise kohta

Kutsume intensiivsele ühepäevasele koolitusele! “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis  ning kuidas koostada edukat äriplaani” Toimumise aeg: 3. november 2010 Koolituse peamiseks eemärgiks on tutvustada hetkel Eestis kõige aktuaalsemaid toetusvõimalusi, tuginedes koolitajate ja Projektieksperdi kogemustele ning koostööle. Teid koolitab projektikonsultant Tanel Käbin, kes tegeleb  projektiideede analüüsimise, … Continue reading

Kурс "УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА"

Центр обучения Союза защиты детей и OÜ Projektiekspert в рамках совместной работы проводят курсы “УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА” Цель курсов – дать участникам  основные знания о проектной работе, о руководстве проектом, о практическом составлении и оформлении проекта. На курсах научат базовой подготовке для написания проекта и приведения его … Continue reading

Projektikoolitus 7.-8. oktoobril 2010

Koolitus „Edukas projektitöö” Toimumise aeg: 7.-8. oktoober 2010, esimene päev kell 10-16.15, teine päev 9-15.45 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20% Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust sektorist, mittetulundus- ja ärisektorist Eesmärk on … Continue reading

Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine

6. septembrist  kuni 15. oktoobrini 2010 on avatud taotlusvoor „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”. Kutsehariduse valdkonnas toetatavad tegevused on: 1) kutseõppeasutustes õppijatele (sh hariduslike erivajadustega) karjääri-, õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse pakkumine kutseõppeasutustes; 2) kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda … Continue reading

Teadmiste ja oskuste arendamise programmiga konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks

EASil on jooksvalt avatud teadmiste ja oskuste arendamise programm. Programmi eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Toetust saavad programmist taotleda Eesti äriregistrisse registreeritud FIE-d või äriühingud; samuti MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud … Continue reading

Valmistuge sügisesteks projektikonkurssideks – tulge 26.-27. augustil projektikoolitusele!

Kutsume koolitusele „Edukas projektitöö” Toimumise aeg: 26.-27. august 2010, esimene päev kell 10-16.15, teine päev 9-15.45 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20% Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust sektorist, mittetulundus- ja ärisektorist Eesmärk … Continue reading

Eripakkumine auditoorse kursuse tellijatele

Eripakkumine! Pakume kiirematele auditoorsele koolitusele registreerujatele veebikursust soodushinnaga! Hooaja viimased auditoorsed projektikoolitused toimuvad maikuus (Tallinnas 20.-21. mail ja Tartus 28.-29. mail). Eripakkumine kehtib mõlemat pidi − kui osalete ükskõik kummal auditoorsel koolitusel, pakume veebikursust tavahinnast 800 krooni soodsamalt ning vastupidi … Continue reading

Taotlusvoor soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

17. mail  avab SA Innove  meetme 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” taotlusvooru. Meetme raames toetatavad tegevused: 1. Kampaaniate, teavitus- või nõustamistegevuste või koolituste läbiviimine (v.a soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande koostamine ja avaldamine), mis aitavad kaasa ühe või mitme alljärgneva eesmärgi … Continue reading