KOIT-kava toetuse saanud hooneid saab lisatoetusega energiatõhusamaks muuta

Kliima- ja Energiaagentuur töötas koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja toetusskeemi kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste kavast (KOIT-kavast) toetust saavate hoonete ehitamiseks või rekonstrueerimiseks energiatõhusamaks. Toetust võib taotleda hoonete projekteerimiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks madala energiakasutusega majade kriteeriumidele vastavaks. Hooned, millele toetust väljastatakse, võivad … Continue reading

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba veebruaris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. veebruar 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Kodanikuühenduste ja koolide/lasteaedade koostööprojektid

Avatud Eesti Fond ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutavad riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ raames välja konkursi koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste koostööprojektidele. Käesoleva konkursi eesmärgiks on: –  luua võimalused väärtuste märkamiseks,  nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks –  edendada … Continue reading