KOIT-kava toetuse saanud hooneid saab lisatoetusega energiatõhusamaks muuta

Kliima- ja Energiaagentuur töötas koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja toetusskeemi kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste kavast (KOIT-kavast) toetust saavate hoonete ehitamiseks või rekonstrueerimiseks energiatõhusamaks. Toetust võib taotleda hoonete projekteerimiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks madala energiakasutusega majade kriteeriumidele vastavaks. Hooned, millele toetust väljastatakse, võivad … Continue reading

Kohalike avalike teenuste arendamine – KOIT kava 2009-2012

Siseministeerium kuulutab välja eeltaotlusvooru perioodi 2009-2012 KOIT kava koostamiseks. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 20. märts 2009. Eeltaotlused tuleb esitada Siseministeeriumi. Meede on jätk riikliku arengukava 2004-2006 alameetmele Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine. Meetme eesmärkideks on kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse … Continue reading