Taotlusvoor vabaühendustele kogukonnaelu ja koostöö arendamise toetamiseks

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali taotlusvoor vabaühendustele kogukonnaelu ja koostöö arendamise toetamiseks. Projektide toetamiseks on kavandatud 3,5 miljonit krooni. Toetatavateks tegevusteks on: – konkreetses piirkonnas avalikes huvides tegutsevate ühenduste omavahelise (ja/või avaliku võimuga) sisulise koostöö käivitamine … Continue reading

Avatud Eesti Fondi uuenduslike noorteprojektide konkurss

Avatud Eesti Fond käivitab uue programmi, mis hakkab toetama uuendusmeelseid noorteprojekte. Noortefondist saavad toetusi taotleda 15-29-aastased noored nii registreeritud ühingu, üksikisiku kui vabasõpruskonnana. Oodatud on julged ja omanäolised algatused, mis innustavad noori kaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Taotlusi saab … Continue reading

Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor. Projektide toetamiseks on kavandatud 6,5 miljonit krooni, sh äriplaanide koostamiseks kuni 2 miljonit krooni. Toetuse tingimuste ja korra teave, taotlusvormid ning teabepäevade kava on aadressil www.kysk.ee/?s=315. … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali HEADE IDEEDE konkurss

Jooksvalt, kuni aastaeelarves vahendeid jätkub, on avatud Eesti kodanikuühiskonna arengule suunatud sotsiaalseid muutusi taotlev uudsete ja uuenduslike kodanikualgatuslike tegevuste või protsesside toetamise heade ideede konkursi, mille kaudu on võimalik saada esitatud idee elluviimise käivitamiseks ühekordset toetust. Konkursile esitatakse projekti idee … Continue reading

Eriprogramm kodanikuühendustele

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes. Oodatud on kahte liiki taotlused: * Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad … Continue reading

Vabaühenduste Fondi V taotlusvoor on avatud

Vooru oodatakse kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse parandamiseks algatatud projekte avalikes huvides tegutsevatelt mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. septembril 2009 kell 16.00. Vabaühenduste Fond on suunatud kodanikuühendustele, kes soovivad oma tegevusega panustada ühiskonna edenemisse, muutuda nähtavamaks ning professionaalsemaks ja kellel … Continue reading