KÜSK taotlusvoor vabatahtlike tegevuse koordineerimiseks

Avatud on taotlusvoor vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamiseks. Vooru rahaline maht on kuni 1 miljonit krooni. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud vabatahtlike tegevuse koordineerimise (nõustamine, motiveerimine, koolitamine, vabatahtlike koordineerimine, kaasamine, propageerimine, andmebaasi loomine, tunnustamine jmt) mudeli väljatöötamiseks ja … Continue reading

Eripakkumine auditoorse kursuse tellijatele

Eripakkumine! Pakume kiirematele auditoorsele koolitusele registreerujatele veebikursust soodushinnaga! Hooaja viimased auditoorsed projektikoolitused toimuvad maikuus (Tallinnas 20.-21. mail ja Tartus 28.-29. mail). Eripakkumine kehtib mõlemat pidi − kui osalete ükskõik kummal auditoorsel koolitusel, pakume veebikursust tavahinnast 800 krooni soodsamalt ning vastupidi … Continue reading

Avatud on Kesk-Läänemere programmi taotlusvoor

Kesk-Läänemere programmi (sh Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi ning saarte ja saarestike allprogrammi)  taotlusvoor on avatud  alates 1. maist kuni 31. maini 2010. Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a piirnevad alad) hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti … Continue reading

Infoõhtu Märjamaal 20. aprillil

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus korraldab TEISIPÄEVAL, 20. APRILLIL,  algusega kell 18.30 Märjamaa rahvamaja kinosaalis INFOÕHTU OÜ-ga Projektiekspert. Teemaks: Ettevõtjate ja MTÜ-de võimalused projektidega saada toetust oma väärt, kuid seniteostamata  ideedele. OÜ Projektiekspert on Eesti kapitalil põhinev firma, kelle põhiteenus on … Continue reading

Toetuse taotlemise võimalused maapiirkondadele

Maapiirkondadel on võimalik toetust taotleda Leaderi programmist, toetusi jagatakse tegevusgruppide kaudu. Programm on mõeldud MTÜ-dele, ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele, seltsidele ja seltsingutele. Toetust saab taotleda mitmesugustes valdkondades alates infrastruktuurist kuni kultuuripärandi säilitamiseni. Taotleja kohta esitatavad nõuded, toetuse suurus ja taotlustähtajad … Continue reading

Toetuse taotlemise võimalused arengustrateegia rakendamise meetmest

MTÜ Partnerid võtab vastu projektitaotlusi tegevuspiirkonna arengustrateegia rakendamise meetmete raames. Taotlusi saab esitada järgmistes valdkondades: meede 1 – teadmiste meede taotlemise perioodiga15.-31.03.2010, Meede 3 – ettevõtjate toetamine taotlemise perioodiga15.-31.03.2010, Meede 2 – ühistegevuse toetamine taotlemise perioodiga 05.-16.04.2010, Meede 5 – … Continue reading

Kriisiprogramm kodanikeühendustele

Avatud Eesti Fondil on avatud spetsiaalne konkurss kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes. Oodatud on kahte liiki taotlused: * Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning … Continue reading

Konkurss vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise projektide jaoks

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames on Sotsiaalministeerium kuulutanud välja projektikonkursi kodanikeühendustele. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames oleme kuulutanud välja projektikonkursi kodanikeühendustele. Projektikonkursi eesmärk on leida lahendusi vaesusesse sattumise ennetamiseks ja vaesuses elavate … Continue reading

Projektikoolitus Väätsal, Järvamaal 12. ja 26. aprillil 2010

NB! Koolitusel on võimalus osaleda ka ühe päeva kaupa, hind 800 krooni + käibemaks. Kutsume osalema projektikoolitusele Kesk-Eestisse! “Eduka projekti võtmekohad” Toimumise aeg: 12. ja 26. aprill 2010, kell 11-17 (koolitus on kestab kaks päeva, mille vahel tehakse kodutöö) Koolituse … Continue reading

Eduka projekti kirjutamise koolitus Tartus

Kutsume projektikirjutamise koolitusele Tartusse! Koolitus “Eduka projekti võtmekohad” Toimumise aeg: 24.-25. märts 2010, esimene päev 10.00-17.00, teine päev 9.30-16.30 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitust, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust koolituse läbimise kohta. Koht: Tartu Rahvaülikool, Pepleri 4 … Continue reading