Rahastusvõimaluste ja äriplaani koolitus 17. novembril

3. novembri grupp täitus ülikiiresti ja nüüd ootame huvilisi, kes registreeruda ei jõudnud, uuel kuupäeval – 17. novembril. Koolitus “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis  ning kuidas koostada edukat äriplaani” Toimumise aeg: 17. november 2010 Koolituse peamiseks eemärgiks on tutvustada hetkel Eestis kõige aktuaalsemaid toetusvõimalusi, tuginedes … Continue reading

PIIRKONDLIK KODANIKUHARIDUSE TAOTLUSVOOR

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avas Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamiseks. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuhariduse uuenduslike ja mõõdetavate praktiliste tulemuste saavutamisele. Oodatav tulem: oma piirkonna (vald, mitu valda või maakond, linnaasumi kogukond) … Continue reading

Projektikonkurss: uuendused vabatahtlikus tegevuses

Euroopa Komisjon toetab EVTA 2011 raames igast EL liikmesriigist 1 – 2 uuendusmeelset vabatahtlikkuse-teemalist projekti. Teemad, millele toetust antakse, on üldistatult järgmised: vabatahtliku tegevuse kvaliteedi parandamine  vabatahtlikuks tegevuseks soodsa keskkonna loomine tööandja poolt toetatav vabatahtlik tegevus igas vanuses inimeste (aga eriti noorte) mobiilsuse suurendamine vaesuse ja sotsiaalse … Continue reading

Toetus looduskaitselistele projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskuses algas täna taotlusvoor, mille kaudu saavad looduskaitselisteks tegevusteks toetust taotleda nii mittetulundusühingud ja sihtasutused kui ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Toetusteks on ette nähtud 30 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi raha. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. november. Toetusteks … Continue reading

Kурс "УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА"

Центр обучения Союза защиты детей и OÜ Projektiekspert в рамках совместной работы проводят курсы “УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА” Цель курсов – дать участникам  основные знания о проектной работе, о руководстве проектом, о практическом составлении и оформлении проекта. На курсах научат базовой подготовке для написания проекта и приведения его … Continue reading

Projektikonkurss Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks. Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames: • hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine; • varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine; • valmisoleku loomine põgenike … Continue reading

Taotlusvoor vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avab Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse suurendamiseks rahalise mahuga kuni 5 miljonit krooni. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud vabaühenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike ning nende liikmete koostöö edendamisele, nende … Continue reading

Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine

6. septembrist  kuni 15. oktoobrini 2010 on avatud taotlusvoor „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”. Kutsehariduse valdkonnas toetatavad tegevused on: 1) kutseõppeasutustes õppijatele (sh hariduslike erivajadustega) karjääri-, õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse pakkumine kutseõppeasutustes; 2) kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda … Continue reading

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba septembris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. september 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Valmistuge sügisesteks projektikonkurssideks – tulge 26.-27. augustil projektikoolitusele!

Kutsume koolitusele „Edukas projektitöö” Toimumise aeg: 26.-27. august 2010, esimene päev kell 10-16.15, teine päev 9-15.45 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20% Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust sektorist, mittetulundus- ja ärisektorist Eesmärk … Continue reading