Läheneb keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2010. Toetust antakse: * veemajandusele; * jäätmekäitlusele; * keskkonnakorraldusele; * looduskaitsele; * metsandusele; * kalandusele; * keskkonnateadlikkusele; * maakondlikele väikeprojektidele. Toetust võivad taotleda: * kohaliku omavalitsuse üksused; * keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid; … Continue reading

Toetus keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu saab taotleda Euroopa Reginaalarengu Fondi toetust keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. veebruar 2010. Toetust antakse keskkonnahariduslikuks tegevuseks vajaliku: * hoone või rajatise ehitamiseks või kinnisasja soetamiseks; * ruumide kohandamiseks, ümberehitamiseks ja renoveerimiseks; * mööbli, … Continue reading

EL toel paraneb Eestis keskkonnahariduse kättesaadavus

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, mis sõnastab keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks mõeldud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetuste tingimused. Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise toetuse eesmärk on parandada ja ühtlustada Eestis keskkonnahariduse kättesaadavust. Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse suurendamine on oluline keskkonnaprobleemide vältimiseks, loodusvarade säästvaks kasutamiseks, … Continue reading

Vabaühendused saavad toetust Eesti looduse mitmekesisuse säilitamiseks

Vabaühendused saavad alates 26. oktoobrist taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetust ohustatud liikide ja elupaigatüüpide soodsa seisundi tagamiseks ning kaitstavate loodusobjektide maastikuilme säilitamiseks. Keskkonnainvesteeringute Keskusesse (KIK) on taotlused oodatud 4. jaanuariks 2010 ning kokku on erinevatele projektidele plaanis toetust anda … Continue reading

KIK-i keskkonnaprogrammi 2. voor

KIKi juhatus määras keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi teise vooru tähtajaks 24. augusti. Vooru eelarve kinnitab KIKi nõukogu sügisel, kui on näha suvekuudel laekunud keskkonnatasude maht. „Palume taotlejatel pöörata tähelepanu keskkonnaministri määruse muudatustele, mis sellest nädalast kehtima hakkavad ning samuti tutvuda keskkonnaprogrammi … Continue reading

Jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamise taotlusvoor avatud!

Keskkonnainvesteeringute Keskuses algas täna Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava meetme „Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine“ avatud taotlusvoor. Toetust antakse jäätmekäitluskeskustele, mis teenindavad alates 16. juulist 2009 Kagu-Eestit ning taotlusi saavad esitada kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud. Meetme tingimustele vastav ja … Continue reading