Struktuuritoetuste käsiraamat „Nõuandeid toetuse saajale“

KIK sai valmis struktuuritoetuste taotlejatele/saajatele mõeldud käsiraamatu „Nõuandeid toetuse saajale“. 2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi … Continue reading