Infoühiskonna edendamise avatud taotlusvoor!

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alustab 29. juunil 2009 struktuuritoetuste vastuvõttu majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Infoühiskonna edendamine” eesmärkide saavutamiseks 2009.-2010. aastal. Toetuse kasutamise eesmärgiks on riigivalitsemise tõhustamine vastavalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalustele, avalike teenuste efektiivsem osutamine kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori … Continue reading