Interreg Kesk-Läänemere programm

Kesk-Läänemere programmi (sh Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi ning saarte ja saarestike allprogrammi) järgmine taotlusvoor on avatud 15.09 – 15.10.2009. Aastatel 2000-2006 programmi Interreg III A raames toimunud piiriülene koostöö jätkub aastatel 2007-2013 eesmärgi “Euroopa territoriaalne koostöö” raames. Kesk-Läänemere programm keskendub … Continue reading