Taotlusvoor "Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks"

Taotlusvooru eesmärk on avaliku-, era-, mittetulundussektori koostöös tõsta inimeste teadmisi ja oskusi nii, et inimesed suudaksid info-ja kommunikatsioonitehnoloogilisi lahendusi kasutades jõuda neile vajaliku teabeni, kasutaksid e-teenuseid, ning oleksid kursis infoühiskonna võimaluste ja ohtudega. Meetme raames toetatakse järgnevaid tegevusi: 1) uute … Continue reading