Projektikonkurss Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks. Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames: • hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine; • varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine; • valmisoleku loomine põgenike … Continue reading

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba septembris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. september 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed – avaneb meede 1.3.3

NB! Käesoleva vooru raames saab toetusi taotleda ainult tegevustele nr 2, 5, 6. Suurenenud on ka avatud vooru maht – selles voorus on võimalik toetust välja jagada kuni 25 000 000 krooni. Sotsiaalministeerium ja SA Innove kuulutavad 1. juulil 2009 … Continue reading