Teaduse infrastruktuuri kaasajastamine

Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise alameetme Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teine taotlusvoor avati 1. septembril. Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine. Meetme raames toetatakse väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja … Continue reading

Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine

6. septembrist  kuni 15. oktoobrini 2010 on avatud taotlusvoor „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”. Kutsehariduse valdkonnas toetatavad tegevused on: 1) kutseõppeasutustes õppijatele (sh hariduslike erivajadustega) karjääri-, õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse pakkumine kutseõppeasutustes; 2) kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda … Continue reading

Eripakkumine auditoorse kursuse tellijatele

Eripakkumine! Pakume kiirematele auditoorsele koolitusele registreerujatele veebikursust soodushinnaga! Hooaja viimased auditoorsed projektikoolitused toimuvad maikuus (Tallinnas 20.-21. mail ja Tartus 28.-29. mail). Eripakkumine kehtib mõlemat pidi − kui osalete ükskõik kummal auditoorsel koolitusel, pakume veebikursust tavahinnast 800 krooni soodsamalt ning vastupidi … Continue reading

Archimedes SA hariduskoostöö programmide tähtajad

Elukestva õppe programmi 2010.a. tähtajad Comenius Individuaalsed koolitustoetused : • Esimene tähtaeg – 15. jaanuar • Teine tähtaeg – 30. aprill • Kolmas tähtaeg – 15. september Koolide koostööprojektid, Regio koostööprojektid – 19. veebruar Grundtvig Individuaalsed koolitustoetused: • Esimene tähtaeg … Continue reading