Äriplaani- ja ettevõtluskoolitus STARDIEDU (58 ak t) august-september 2018 Tallinnas

Kas mul on äriplaani tarvis? Kui soovid taotleda ettevõtte alustamiseks toetust, siis kindlasti! Sõltumata, kust toetust taotleda Töötukassa, KredEx, pank vm, on üsna selge, et soovitakse näha, kas oled asjad läbi mõelnud. Saame hästi aru ka teisest “koolkonnast”, kes ütlevad, et … Continue reading

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus

PRIA kuulutas välja konkursi toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse taotlemiseks. Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandussektori konkurentsivõime parandamist läbi kõrgema kvaliteedi ning … Continue reading

Toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale

PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest … Continue reading

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

PRIA avas järjekordse konkursi meetme 3.1 – maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames. Erinevalt eelmisest aastast toetatakse sel aasta suurprojekte, seega on ka toetussummad suuremad. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaudu ning … Continue reading

Teadmiste ja oskuste arendamise programmiga konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks

EASil on jooksvalt avatud teadmiste ja oskuste arendamise programm. Programmi eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Toetust saavad programmist taotleda Eesti äriregistrisse registreeritud FIE-d või äriühingud; samuti MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud … Continue reading

Ettevõtlustoetuse taotluste vastuvõtt Tallinna Ettevõtlusametis

Tallinna Ettevõtlusametist saab toetust küsida järgmistest meetmetest. – Uute töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) – Praktikajuhendja toetus (tähtajad on 18. juuni kell 14.00 ja 1. oktoober kell 14.00) – Sotsiaalsete töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) – Messitoetus (vastuvõtt … Continue reading

Toetuste taotlemise võimalused ettevõtjatele

Kokkuvõtvalt EASi toetused, mis on mõeldud taotlemiseks ettevõtetele, on järgmised. Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule ning kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab. Toetuse maksimaalne suurus 100 000 krooni, omaosalus … Continue reading

Alustav ettevõtja saab taotleda soodustingimustel laenu kuni miljon krooni

EASi kodulehel antakse teada, et alustav ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtja saab nüüd taotleda KredExi käendusega stardilaenu senise 500 000 krooni asemel kuni miljoni krooni ulatuses. Sellest kuni 500 000 krooni saab kasutada nii investeeringute kui ka käibekapitali finantseerimiseks, … Continue reading

Ülevaade — täisühing, usaldusühing, osaühing, mittetulundusühing, sihtasutus, aktsiaselts, FIE

19. oktoobril andis MTÜ Õpilasest Ettevõtjaks välja noortele ettevõtlushuvilistele vajaliku raporti. Nimelt on ühte kohta kirja pandud kõikide äriühingute ja FIE lühitutvustused koos näidete ja kasulike viidetega. Lugeja saab ülevaate nii täis- kui ka usaldusühingust, osaühingust, mittetulundusühingust, sihtasutusest, aktsiaseltsist ja … Continue reading