Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor. Projektide toetamiseks on kavandatud 6,5 miljonit krooni, sh äriplaanide koostamiseks kuni 2 miljonit krooni. Toetuse tingimuste ja korra teave, taotlusvormid ning teabepäevade kava on aadressil www.kysk.ee/?s=315. … Continue reading

Lihtsustuvad EASi stardi- ja kasvutoetuse programmi tingimused

Alates 16. augustist 2009 lihtsustuvad stardi- ja kasvutoetuse programmi tingimused ja EAS alustab taotluste vastuvõtmist uutel tingimustel. Edaspidi on võimalik toetust taotleda rohkematel ettevõtjatel, samuti saada toetust kiiremini ja suuremas ulatuses. Programmi tingimusi sätestava majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muutmise tingis … Continue reading