Tulekul loomemajanduse tugistruktuuride toetus

EAS avab 15. septembril loomemajanduse tugistruktuuride toetuse esimese taotlusvooru. Uus toetusprogramm loob võimalused loomeinkubaatorite ning piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste toetamiseks kogumahus 98 miljonit krooni. „Toetuse abil saab luua ning arendada loomeinkubaatoreid ja arenduskeskusi ning nende poolt pakutavaid teenuseid,” ütles Georg … Continue reading

Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor. Projektide toetamiseks on kavandatud 6,5 miljonit krooni, sh äriplaanide koostamiseks kuni 2 miljonit krooni. Toetuse tingimuste ja korra teave, taotlusvormid ning teabepäevade kava on aadressil www.kysk.ee/?s=315. … Continue reading

Lihtsustuvad EASi stardi- ja kasvutoetuse programmi tingimused

Alates 16. augustist 2009 lihtsustuvad stardi- ja kasvutoetuse programmi tingimused ja EAS alustab taotluste vastuvõtmist uutel tingimustel. Edaspidi on võimalik toetust taotleda rohkematel ettevõtjatel, samuti saada toetust kiiremini ja suuremas ulatuses. Programmi tingimusi sätestava majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muutmise tingis … Continue reading