Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba septembris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. september 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Konkurss kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamiseks

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” teine taotlusvoor on avatud 2. novembrist kuni 30. novembrini 2009. Vastavasisuline teave on Innove kodulehel. Meetme raames toetatavad tegevused on: pikaajaliste töötute (sh heitunute) tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete … Continue reading

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed – avaneb meede 1.3.3

NB! Käesoleva vooru raames saab toetusi taotleda ainult tegevustele nr 2, 5, 6. Suurenenud on ka avatud vooru maht – selles voorus on võimalik toetust välja jagada kuni 25 000 000 krooni. Sotsiaalministeerium ja SA Innove kuulutavad 1. juulil 2009 … Continue reading