Taastuvenergia tootmine saab 150 miljonit krooni eurotoetust

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas meetme määruse, mis sätestab kaugküttesüsteemide ja taastuvenergiaallikatest elektri ja soojuse tootmise parandamiseks mõeldud Euroopa Regionaalarengu Fondi(ERF) toetuse tingimused.

Toetuse eesmärk on elektri ja soojuse koostootmise arendamine, kaugküttekatlamajade üleviimine taastuvenergiaallikate kasutamisele ning kaugküttetrasside energiatõhususe parandamine.

Meetme “Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“ esimese vooru toetusteks on mõeldud 150 miljonit krooni.

Taotlusvooru kuulutab Keskkonnainvesteeringute Keskus välja hiljemalt kolme kuu pärast ning toetust võivad taotleda nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, äriühingud kui ka sihtasutused.

Toetuse maksimaalne määr on 50% projekti maksumusest ning minimaalne toetuse suurus  500 000 krooni. Maksimaalne toetus projekti kohta on 20 miljonit krooni, välja arvatud elektri ja soojuse koostootmisjaamad, millele võimaldatakse toetust kuni 50 miljoni krooni ulatuses.

Allikas: Keskkonnaministeerium