Taas saab KIKist taotleda toetust jäätmete taaskasutamise projektidele

29. jaanuaril algas Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) teine taotlusvoor jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse projektide rahastamiseks. Nagu eelmiseski voorus, on projektidel võimalus kokku saada 200 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi toetust ning vooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks  – pool jäätmete kogumise ja sortimise projektidele ning teine pool taaskasutuseks.

Pool eelarvest ehk 100 miljonit Eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste asutatud juriidilistele isikutele jäätmekäitluskeskuse, ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamise arendamiseks ning selliste jäätmete taaskasutamiseks, mille kohta on õigusaktides kehtestanud sihtarvud. Sellisteks jäätmeteks on näiteks pakendid, patareid ja akud, elektri-ja elektroonikaseadmed ning romusõidukites sisalduvate materjalide jäätmed. Kindlasti tasub silmas pidada, et muid jäätmekäitlustegevusi, nagu jäätmete masspõletamist või jäätmekütuse tootmise arendamist ei toetata ning kõik tegevused peavad olema kooskõlas riigi jäätmekavas määratletud tegevustega.

Taotlemisest huvitatutele toimuvad veebruaris teabepäevad Tallinnas ja Tartus, kus tutvustatakse meetme tingimusi, taotlemise korda ning vastatakse tekkinud küsimustele. Täpsem info teabepäeva toimumisaja ja teemade kohta selgub lähinädalatel ning avaldatakse KIKi kodulehel www.kik.ee.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada 5. aprilliks.

Lisainfo: www.kik.ee

* * *

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.