Šveitsi Vabaühenduste Fond avatud taotlemiseks

Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.

Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks.

Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. kell 15.00.
Taotlused äriplaani elluviimiseks tuleb esitada hiljemalt 22. märts 2012.a. kell 15.00.

Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot. Toetust on võimalik taotleda kuni 90% projekti eelarvekulude katmiseks. Projekti kaasrahastamine peab moodustama vähemalt 10% elluviidava projekti eelarvekuludest, millest 50% võib olla mitterahaline kaasrahastamine.

Lisainfo http://www.kysk.ee/?s=586 ja http://blog.projektid.ee/sveits-eelinfo/

Projektieksperdi meeskonna abil on KÜSKi sarnasest programmist rahastust leidnud näiteks järgmine projekt:

* MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus „Teenused kättesaadavaks kogu Järvamaal”

Kui soovite, et aitame äriplaani ja projektidokumentatsiooni koostamisel, võtke palun ühendust kliendihaldur@projektid.ee, 6263236.

Oma ideed saate tasuta testida www.projektid.ee/idee.