Šveitsi koostööprogrammi projekt hoonete energiatõhususe parandamiseks

Šveitsi koostööprogrammi projekti “Kasvuhoonegaaside ja muude heitmete vähendamine suurendades üldkasutatavate hoonete energiatõhusust ja arvestades uusi ehitusstandardeid” raames rahastatakse vähese energiakasutusega näidishoonete rajamist Eestis. Näidishooneks võivad olla uued hooned ning rekonstrueeritavad olemasolevad hooned. Toetusskeemi toetuste eelarve on 7 647 059 Šveitsi franki (ligikaudu 83,5 miljonit Eesti krooni).

Näidishoone rajamise taotlusi võivad esitada kohalikud omavalitsused ning näidishoone kasutamise otstarve peab olema üks alljärgnevatest:

• lastesõim, lasteaed, sh lasteaed-algkool;
• lastekodu;
• hooldekodu;
• rehabilitatsioonikodu ja -keskus;
• rahvamaja, kultuurimaja ja -keskus;
• sotsiaalmaja;
• kohalike avalike teenuste keskus;
• mitme kasutamise otstarbega hoone.

Toetusskeemis võivad taotlejateks olla

1)  kohaliku omavalitsuse üksused, välja arvatud Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kiili vald, Raasiku vald, Rae vald, Saku vald, Saue linn, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn ja Viimsi vald.

2)  sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmeteks on vaid kohaliku omavalitsuste üksused ja/või maavalitsus, juhul kui projektiga kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka.

Eeltaotlusi võtab Majandus- ja Kommunikatsiooniministri ülesandel vastu SA KredEx.

Taotlusi võetakse vastu kuni 3. juunini 2010.a (kella 14.00-ni).

Täpsem info Šveitsi koostööprogrammist on avaldatud www.swiss-contribution.ee