Valitsus kiitis heaks ELi struktuurivahendite kasutamise põhimõtted aastateks 2014-2020

Valitsus kiitis  heaks ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite ja maaelu arengukava vahendite kasutamiseks perioodil 2014-2020. Kokku kavatsetakse investeerida järgneval eelarveperioodil 4,1 miljardit eurot.

Euroopa Liidu vahendite jaotamisel lähtutakse viiest üleriigilisest strateegilisest eesmärgist: kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus; puhas ja mitmekesine looduskeskkond; elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused. Lisaks rahastatakse riigi haldusvõimekuse tõstmist.

Maaelu arengukava keskendub investeeringutele põllumajandustootmisse, maaettevõtluse arendamisse ja keskkonnakaitsesse. Järgnevalt toimuvad struktuurvahendite kasutamise ettepanekute osas konsultatsioonid partnerite ja Euroopa Komisjoniga. Lõpliku heakskiidu struktuurvahendite kasutamisele annab valitsus sügisel. Vahendite kasutamise eelduseks on Euroopa Parlamendi heakskiit Euroopa Liidu mitmeaastasele eelarve kavale.

Täspem info on leitav aadressil http://stiimul.ee/est/uudised/04-2013/valitsus-kiitis-heaks-jargmiste-aastate-eelarvestrateegia