Struktuuritoetuste käsiraamat „Nõuandeid toetuse saajale“

KIK käsiraamat toetuse taotlejaleKIK sai valmis struktuuritoetuste taotlejatele/saajatele mõeldud käsiraamatu „Nõuandeid toetuse saajale“.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Käsiraamat asub http://www.kik.ee/images/stories/ST/ST_ksiraamat.pdf