Stardiedu Kuressaares (august 2015)

Koolitus toimub Kuressaare Linnahotellis, Lasteaia 7

Teha äriplaan või mitte?

Kindlasti tuleb teha, kui soovid taotleda ettevõtte alustamiseks toetust. Olgu selleks Töötukassa, Kredex, pank vm, kust toetust taotleda.

On üsna selge, et nad soovivad näha, et oled asjad läbi mõelnud. Saame hästi aru ka teisest “koolkonnast” kes ülevad, et pane asi püsti ja hakka müüma. Ka müümisest ja kõigest muust olulisest räägime.

Aeg: Ettevõtluskoolituse põhipakett 7 koolituspäeva (56 akad. tundi) vahemikus 12.august – 03. september 2015.

Lisavalikud:

26.08.2015 Äriplaani põhjalik analüüs fookusgrupis.

02.09.2015 Internetiturundus

Sihtgrupp: Koolitus sobib Sulle, kui plaanid alustada ettevõtlusega või oled firma äsja loonud ning Sul on juba eelteadmised või kokkupuude ettevõtlusega. See on esimene hea ja reaalne samm oma äri suunas.

Koolituse tutvustus

Ettevõtluskoolituse teravik on suunatud äriplaani kavandamisele ja koostamisele. äriplaani analüüs projektiekspert stardiedu ettevõtluskoolitus

Lisaks saad põhiteadmised ettevõtlusest (turundus, finantsplaneerimine, raamatupidamine, maksundus, tööõigus, töötervishoid jms) sellises mahus, mida vajab alustav ettevõtja.

 

Selle koolituse plussid analoogsete ees:

  • NB! Uuendusena anname äriplaani konkurentsianalüüsi tegemiseks Sulle konkurentide majandusaasta aruanded ja finantsnäitajad.
  • Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või Sinu soovi korral kommenteerime Sinu projektide ideid.
  • Jagame oma kogemusi ning toome näiteid rahastatud projektidest.
  • Räägime mitte ainult edust, vaid ka suurtest ebaõnnestumistest, millest saad õppida.
  • Meie spetsialistid analüüsivad äriplaane koolituse jooksul ja kuni 3 nädalat pärast koolituse lõppu täiesti TASUTA!
  • Materjal: Ettevõtluskoolitusele lisaks on mõistlik fondide hingeelu tundmaõppimiseks hankida põhjalik projektikirjutamise materjal. Meie anname selle Sulle TASUTA (väärtus 24.17 eurot + km (29,00): Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele?

Kui koostad ettevõtluskoolituse raames äriplaani, sobib see esitamiseks:

  • toetuste (nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Töötukassa)
  • ja laenude (Kredex, pangad) taotlemisel
  • planeerimistööriistaks ettevõttele endale.

Kui Sa veel ei tea, milline on Sinu headest ideedest parim, siis kursuse jooksul analüüsid neid põhjalikult ning omad ülevaadet, millised on parimad lahendused lisafinantseerimise poolest.

Lisavalikud:

Äriplaani põhjalik analüüs fookusgrupis - analüüsime põhjalikumalt väikeses grupis Sinu äriideed, selle tugevusi ja nõrkusi, määratleme turundus- ja müügikanalid ning arutleme riskide üle. Seda kõike eesmärgiga, et Sui äriplaan saaks rahastajale atraktiivsem ning usutavam.

Internetiturundus – koolituse käigus antakse häid nõuandeid tasuta kodulehtede tegemiseks, turundamiseks ja parema nähtavuse saavutamiseks erinevates internetikanalites, sotsiaalmeedia ärakasutamiseks ärilistes huvides jne.

KOOLITAJAD

Ettevõtluskoolituse põhipakett

Koolitaja Anu Lomp´i igapäevane töö on juhtimisteenuste osutamine ning äriplaanide ja projektide kirjutamine. Ta toonud hulgaliselt rahastusi EAS-i starditoetuse ja Töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse taotlejatele väga erinevates valdkondades, lisaks on rahastatud erinevatest allikatest mitmeid tema poolt kirjutatud projekte. Anu Lomp on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse erialal ning magistrikraadi haldusjuhtimise erialal, lisaks täiendanud end Tallinna Ülikoolis täiskasvanute koolituse valdkonnas. Tal on pikaajaline teenindusettevõtete ja nende üksuste juhtimise kogemus, k.a. kogemus rahvusvahelist transporditeenust pakkunud ettevõttest.


Evi UstelEvi Ustel-Hallimäe
on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (magister) ning läbinud õpetajakoolituse Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis. Töötab 17 aastat Töövaidluskomisjoni juhatajana, tööpiirkonnaga Saaremaa, Hiiumaa ja Raplamaa. Omab pikaajalist lektoritöö kogemust täiskasvanute täiend-ja ümberõppes koostöös koolituskeskusega „Osilia“, Saaremaa Õppekeskusega, Saaremaa Arenduskeskusega ja Ametikooli täiskasvanute koolituse osakonnaga. On pidanud tööõiguse alaseid loenguid Töötukassas, Saaremaa koolides jne. Lisaks on kogu oma töötamise aja jooksul töövaidluskomisjonis avaldanud kohalikes ajalehtedes artikleid , et  selgitada töövaidlusi põhjustavaid probleeme ning tõlgendada seadusi.

Anne Lember töötab kutseõppeasutuses ettevõtluse ja äriplaani koostamise ning raamatupidamise kutseõpetajana. Esimesed erialateadmised saanud Tallinna Kaubandustehnikumist. Töötanud raamatupidajana pea kakskümmend aastat ja koolis viisteist aastat. Täiendanud end Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse kursustel ning Tartu Ülikooli kaugkoolituskursusel raamatupidamises. Omab kogemust äriplaanide koostamisel Töötukassale ja PRIA-le.

Merit Trei igapäevatöö on panganduse valdkonnas, kuid varasemalt on ta töötanud ka turisminduses, avalikus sektoris ja mittetulundussektoris. MTÜ Eurohouse juhatajana oli tema tööülesanneteks peamiselt Euroopa Liidu programmidest finantseeritavate projektitaotluste koostamine, rahastuse ja partnerite leidmine ning projektide elluviimine. Ta on lõpetanud Estonian Business School’i ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal (cum laude) ning on jätkamas õpinguid Tartu Ülikooli magistrantuuris teenuste disaini erialal. Tal on pikajaline organisatsioonijuhtimise, sh ettevõtete turundustegevuse korraldamise praktiline kogemus. Puutub igapäevaselt kokku ettevõtete laenutaotluste ja äriplaanide nõustamise ning hindamisega.

Taavi Rauniste

Osalustasu

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner.

* Ettevõtluskoolituse põhipakett: kiiremate soodushind koolitussarjale (kuni 30. juuli) on 696+ km (835,20). Tavahind ( alates 31. juuli) 896+ km (1075,20).

registreerun ettevõtluskoolitusele äriplaan projektiekspert stardiedu