Olulised muudatused stardi- ja kasvutoetuse taotlemise korras

Alates 9. juulist muutis EAS põhimõtteid stardi- ja kasvutoetuste andmisel. EAS pöörab senisest suuremat tähelepanu kliendi arengu jälgimisele ning äriplaanis ja tegevuskavas seatud tulemuste saavutamise jälgimisele pärast toetuse kasutamist. Starditoetuse eesmärgiks on soodustada jätkusuutlike ettevõtete käivitumist ja kasvutoetusega aidata ettevõtjaid, kes plaanivad laieneda ja ekspordiga alustada.

Starditoetust on võimalik taotleda senise 7000 euro asemel maksimaalselt 5 000 eurot. Ettevõtja omaosaluse määra starditoetuse puhul ei muudeta — selleks on jätkuvalt 20%.

Starditoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik alustav ettevõtja:

 • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud,
 • kes loob vähemalt ühe aastaringse täistööajaga töökoha,
 • kelle ärimudel on läbimõeldud,
 • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis,
 • kelle ettevõtte äritegevus on suunatud kasumlikkuse saavutamisele toetuse saamise perioodil,
 • kes ei toeta oma ettevõtlust isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt (nt tasuta või turuhinnast madalama hinnaga isikliku vara kasutamine või turuhinnast madalama tasuga sugulaste jt seotud isikute palkamine).
 • kelle ettevõttes juriidilise isiku osalus ei ületa 25%
 • kellel puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega

Kasvutoetuse osas tõuseb ettevõtja omaosalus seniselt 35%-lt 50%-le.  Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni 32 000 eurot.

Kasvutoetust on oodatud taotlema maksimaalselt 36 kuud vana jätkusuutlik ja kasvupotentsiaaliga  ettevõtja:

 • kelle tooted/teenused on suunatud ekspordile,
 • kes loob keskmisest kõrgema valdkondliku töötasuga töökohti,
 • kelle ärimudel on koduturul tõestatud,
 • kelle toode või teenus on ettevõtte laienemiseks ja kasvuks valmis.
 • kelle ettevõttes juriidilise isiku osalus ei ületa 25%
 • kellel puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega

Täpsem info on leitav aadressidel http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/ueldist ja http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/kasvutoetus/ueldist .

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.