Sotsiaalministeerium eraldab laste turvalisusele üle poole miljoni krooni

Postimees teatab, et Sotsiaalministeerium eraldab 571 484 krooni MTÜ Lastekaitse Liit projektile, millega arendatakse nii lasteabitelefoni võimekust kui ka avatakse veebipõhine vihjeliin.
Artikkel on täies mahus loetav Postimees.ee-s.