MTÜ Saarte Koostöökogus on avatud taotlusvoorud

MTÜ Saarte Koostöökogus toimub taotlusvoor 13.-27. märtsil. Avatud on meede 1 Turutõrgete vähendamine läbi ühistöö ja meede 2 Uute turgude leidmine.

Piirkond: Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme, Torgu ja Valjala vald

Meede 1 raames on abikõlbulikud kulud näiteks ühisturundus, põhivara soetamine, võrgustike loomine, ehitus, infrastruktuuriinvesteeringud jpm.

Meede 2 raames toetatakse ühisturundust, tegevusvaldkonndade potentsiaali hindamist ja arengu planeerimist jne.

Taotlejad: ettevõtted, MTÜ, SA, seltsingud, KOV. Maksimaalne toetussumma mõlemas meetmes on 20 000 eurot, omafinantseering ettevõtjatele 40%, MTÜ, SA, KOV 10%, seltsingutel omafinantseering puudub.

Täpsem info leitav aadressil http://www.skk.ee/leader-programm-ja-taotlemine/programm-ja-dokumendid/

Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.