SA Innovel avab 25. augustil taotlusvooru “Tööelu kvaliteedi parandamine” koolituste toetuseks

Tööandjate, ettevõtjate ja töötajate esindusorganisatsioonidel on ajavahemikul 25.08.2014-30.09.2014 võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi toetust töölepingu seadust ja uut meretöö seadust tutvustavate koolituste läbiviimiseks.

Tegemist on avatud taotlusvooruga Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine“ raames ning taotlusi on huvilistel võimalik esitada sihtasutusele INNOVE.

Taotlusvooru raames toetatakse töölepingu seaduse ja uue meretöö seaduse tutvustamiseks korraldatavaid koolitusi. Toetust võib taotleda maksimaalselt 85 % ulatuses projekti maksumusest. Taotleja peab tagama omafinantseeringu olemasolu vähemalt 15% ulatuses projekti maksumusest. Minimaalne taotletav
toetuse määr ühe projekti kohta on 6000 eurot ning maksimaalne 45 000 eurot.
Projekt peab lõppema 2015. a 30. septembriks.

Toetust saavad taotleda tööandjate, ettevõtjate ja töötajate esindusorganisatsioonid. Tööandjate ja ettevõtjate esindusorganisatsioonina käsitletakse sihtasutuste ning mittetulundusühingute registrisse kantud juriidilist isikut, kelle põhikirjast nähtub tegutsemine tööandjate või ettevõtjate esindusorganisatsioonina. Töötajate esindusorganisatsiooni all peetakse silmas ametiühingute registrisse kantud ametiühingut, ametiühingute liitu ja ametiühingute keskliitu.

Taotleja peab olema tegutsenud tööandjate, ettevõtjate või töötajate esindusorganisatsioonina vähemalt 6 kuud.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale/avatud-taotlusvoorud/tooelu-kvaliteet

 

 

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.