Riigikontroll: täiskasvanute koolitamine pole süsteemne

Riigikontroll leidis oma auditis, et täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe korraldus Eestis pole süsteemne ja ei toeta töötajatel kvalifikatsiooni omandamist või täiendamist.

Auditis tuuakse esile, et kuigi riik kulutab täiskasvanute koolitamiseks aastatel 2008–2013 ligi kaks miljardit krooni, ei ole suudetud luua ühtset seisukohta, millise kvalifikatsiooniga tööjõudu muutuvas majanduskeskkonnas vajatakse.

Samuti puudub riigil koolituste planeerimiseks ning tulemuste hindamiseks ülevaade toimunud koolitustest, kulutatud rahast ja saavutatud tulemustest.

Lähemalt: Postimees