Riigihangete register – riigihangete läbiviimine ja pakkumuste esitamine

Projektiekspert OÜ aitab:

* hankijal korraldada riigihanget riigihangete registris
* pakkujal teha pakkumust riigihangete registris

Võta ühendust teenuse tellimiseks. Esialgne konsultatsioon tasuta.

info@projektid.ee
50 10 425

Korraldame ka riigihangete teemalisi koolitusi nii pakkujatele kui hankijatele.

Lähimad riigihangete registri alased koolitused:

Pakkujale
www.projektid.ee/riigihanked

Hankijale
http://www.projektid.ee/kuidas-viia-labi-riigihanget-riigihangete-registris-koolitus-8-ak-t-aprillis-tallinnas/

Koolitaja ning teenuse osutaja on riigihanke spetsialist Marion Mägi, kes on läbi viinud (koostanud alusdokumendid ja menetlenud) riigihankeid ca 100. Riigihanke pakkumusi kontrollinud ja esitanud ca 300.

marionKoolitaja Marion Mägi on õigusalase ja riigiteasuste suunalise haridusega. Riigihangete valdkonnas omab Marion kogemust nii hankijana kui pakkujana. Marion on avalikus sektoris töötades riigihankeid läbi viinud paljudele hankijatele, näiteks Justiitsministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Rahandusministeeriumile ja eelpool nimetatud ministeeriumide allasutustele, Riigikantseleile, Riigi Tugiteenuste Keskusele ja Politsei- ja Piirivalveametile. Samuti on Marion nõustanud erinevaid MTÜsid riigihangete läbiviimisel. Erasektoris on Marion nõustanud erinevaid pakkujaid pakkumuste esitamisel.

Lisaks märkimisväärsele kogemusele riigihangete läbiviimises ja riigihangete valdkonnas nõustamises, omab Marion kogemust ka riigihangete alaste koolituste läbiviimises nii avalikule- kui erasektorile ning õpetab käesoleval aastal Tallinna Majanduskoolis riigihangete valikaineid. Marioni koolitused on osalejatelt alati saanud väga kõrget ja positiivset tagasisidet.

 

Pakume koostööd ka riigihanke spetsialistidele
www.projektid.ee/projektiekspert/meeskond/hankespetsialist/