Riigihangete algkoolitus pakkujale – 10.november 2017

Koolitus toimub Tallinnas, Endla 4, V korrus.

Aeg: 10. november 2017, 10.00-17.00
Sihtgrupp:
 riigihangetel osalevad pakkujad; pakkujate riigihangete spetsialistid; töötajad, kes vastutavad pakkumuste esitamise eest.

Koolituse eesmärk: anda esmased teadmised, mis on vajalikud riigihangetel pakkujana osalemiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:
- riigihangete üldpõhimõtted ja terminid;
– riigihangete piirmäärad ja hangete osadeks jaotamine;
– hankemenetluse liigid (avatud hankemenetlus, lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus);
- riigihagete alusdokumendid ja teabevahetus;
– pakkujate koostöö võimalused;
– pakkumuse esitamine;
– pakkumuste avamine;
– kõrvaldamise alused ja heastamine;
– kvalifitseerimine (nõuded aastakäibele, hankepass, pöördmenetlus);
- pakkumuste vastavuse kontroll ja hindamine;
– hankelepingu sõlmimine ja selle muutmine;
– vaidlustamine.

Kava:
10.00-11.30
– sissejuhatus – mis on riigihange?
– riigihangete üldpõhimõtted ja terminid;
– riigihangete piirmäärad ja hangete osadeks jaotamine;
11.30-11.45    PAUS
11.45-13.15
– hankemenetluse liigid (avatud hankemenetlus, lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus);
- riigihagete alusdokumendid ja teabevahetus;
13.15-13.45    LÕUNA (omal käel)
13.45-15.15
– kõrvaldamise alused;
– kvalifitseerimistingimused (hankepass, pöördmenetlus);
– pakkumuste vastavuse kontroll ja hindamine;
15.15-15.30    PAUS
15.30-17.00
– pakkujate vahelise koostöö võimalused;
– pakkumuse koostamine ja esitamine;
– hankelepingu sõlmimine ja selle muutmine;
– vaidlustamine.

Lektor:

marionMarion Mägil on haldusõiguse suunaline bakalaureuse haridus ning omandamisel õigusalane magistrikraad. Riigihangete valdkonnas omab Marion Mägi kogemust nii avalikus sektoris riigihangete korraldamises (Justiisministeeriumis ja Riigi Tugiteenuste Keskuses) kui ka erasektoris pakkumuste koostamisel. OÜs Projektiekspert korraldab Marion Mägi riigihangetele pakkumuste esitamist ja nõustab riigihangete valdkonnas.

 

Osalustasu: (tasu sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal, näkse ja kohvipausi):
– Kiiremate soodushind 99 eurot + km (118,80)*
– Tavahind 129 eurot + km (154,80)
*Soodushind kehtib kuni 05.11.2017, tavahind alates 06.11.2017

Info: elen.elbra@projektid.ee, 55582823