Avatud on taotlusvoor Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide vahenditest avatud taotlusvooru projektid keskenduvad  laste vaimse tervis teenuste aredamisele, kvaliteedi tõstmisele ja kättesaadavuse parandamisele regionaalsel tasandil. Vaimse tervise teenuste parema regionaalse kättesaadavuse tagamiseks nähakse keskuste väljaarendamist eelkõige Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonnas.

Toetatavad tegevused:
• Statsionaarsete ja/või ambulatoorsete vaimse tervise teenuste arendamine ja elluviimine lastele
• väärkoheldud laste diagnostikasüsteemi ja sekkumiste arendamine
• vaimse tervise valdkonna edendamisele suunatud tegevused teistele sektoritele (sh sotsiaal- ja haridussektor), teenustesüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
• võrgustikutöö arendamistegevused (vaimse tervise teenuste vajaduste kaardistamine piirkonniti, koolitused ja teavitus spetsialistidele, sh teadlikkuse tõstmine laiema avalikkuse ja riskigruppide hulgas)
• kogemuste vahetamine ja teadmiste saamine koostöös välispartneritega.

Oodatud taotlejad on statsionaarset pediaatria- ja psühhiaatriateenuste osutamiseks tegevusluba omavad tervishoiuasutused.

Piirmäärad
1 275 000 eurot – taotlusvooru raames eraldatava toetuse kogusumma
425 000 eurot – ühele projektile eraldatav maksimaalne toetussumma
170 000 eurot – ühele projektile eraldatav minimaalne toetussumma

Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 85% kõikidele teistele taotlejatele. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 15% teistele taotlejatele.

Taotluste esitamise tähtaeg: 13.08.2013. Projekti tegevuste lõpptähtaeg: 31.12.2015. Täpsem info on leitav aadressil http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/rahvatervise-programm/avatud-taotlusvoorud.html

Meie meeskond on koostanud eelmisel Norra rahade perioodil mitu projekti, millest näiteks toetuse sai Tartu Maarja kool 12,6 milj kr.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.