Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba septembris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. september 2010.

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Regionaalsete investeeringute toetamine hasartmängumaksu vahenditest algas 1998. aasta mais, praeguseks on toetatud rohkem kui 1500 projekti ligi 346 miljoni krooniga.

Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.

Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.

Toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 500 000 krooni.

Lisainfo EASi kodulehelt.

* * *

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.

Ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttööde projektide jaoks saame Teile soovitada oma parnereid – projekteerimisbüroosid, mise teevad lühikeste tähtaegadega ning soodsa hinnaga rahastajale sobivaid projekte.