Regionaalsed toetused turismiatraktsioonide ja ettevõtluse edendamiseks avanevad taas

Regionaalminister Siim Kiisler allkirjastas 3. mail piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme määruse muudatuse, mis võimaldab toetada nii uusi turismi- ja puhkemajanduse projekte kui tuua Eesti ettevõtlusesse täiendavaid  investeeringuid.

Turismi- ja puhkemajanduse valdkonnas võimaldatakse määruse muutmise tulemusena toetada Eesti jaoks kõige suurema potentsiaaliga külastusobjektide väljaarendamist. Projektide puhul on nende olulisimaks eelduseks uute külastajate toomine ja hoidmine piirkonnas, neile mitmekülgsete teenuste pakkumine ning seeläbi saadava turismitulu arvel töökohtade loomine ja piirkonna arengu toetamine.

Ettevõtluse tugiinfrastruktuuri projektide toetamisel on rõhuasetus tegevustel, mille tulemusena investeeritakse erasektori poolt piirkonda vähemalt 100 miljonit täiendavat krooni projekti kohta.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meede käivitus 2007. aastal. Tänaseks on toetust saanud 46 külastuskeskkonna ja 7 ettevõtluskeskkonna projekti enam kui 871 mln krooni ulatuses.

Esialgse informatsiooni järgi saab taotlusi esitama hakata suve lõpul.

Allikas: www.struktuurifondid.ee