Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

15. veebruaril 2012 on lähim tähtaeg esitamaks projekte regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi.

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Toetuse taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.

Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.

Toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 31 956 eurot (500 000 krooni). Kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, mis on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse kohaselt, on taotluse piirsummaks ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta 31 956 eurot (500 000 krooni) ja lisaks 6392 eurot (100 000 krooni) iga ühinenud omavalitsuse üksuse kohta.
Taotleja omafinantseerimise ja/või projekti partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 15% projekti üldmaksumusest.

Lisainfot leiate leheküljelt http://eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hasartmaengumaksust-regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-programm/ueldjutt

Projektiekspert on siia programmi esitanud mitu edukat taotlust ning saame ka teid aidata. Võtke ühendust meie kliendihaldur-spetsialistiga Kai Krashevski kliendihaldur@projektid.ee.