Raplamaa Partnerluskogu Leader taotlusvoorud 2012

2012.a. taotlusvoorud Raplamaa Partnerluskogus (taotlejad Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Raikküla, Märjamaa, Rapla ja Vigala vallast)

Raplamaa Partnerluskogu 2012.a. toetusmeetmete seas leiavad rahastamist ettevõtjad, mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud ja vallavalitsused. Ettevõtjatel on võimalik kasutada toetust ehitus- ja renoveerimsitöödeks, soetada seadmeid jne. Suurt rõhku on pandud piirkonna arengule ja sotsiaalse aktiivsuse edendamisele.

Taotlemine on kahes voorus: eelvoor ja põhivoor. Eelvoor on nn ettevalmistav voor, kuhu oma taotluse esitades saavad taotlejad Raplamaa Partnerluskogu konsultantidelt põhjalikku tagasisidet ning ettepanekuid projekti paranduste/täienduste osas, et juba teises (peavoorus) esitada taotlus korrektsel kujul. Eelvoorus osalemine pole kohustuslik, kuid see on hea võimalus algajal taotluse kirjutajal oma projekti viimistleda ja spetsialistidelt nõu saada.

Toetusmeetmete tähtajad 2012.a.:
Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng. Kevadine eelvoor 13.veebruar – 2. märts 2012, põhivoor 5 – 9. märts 2012. Sügisene taotlusvoor septembris. Omafinantseering 40% ja toetuse maksimumsumma on 31 955 eurot. Taotlejaks saavad olla alla 10 ettevõtjaga äriühinguid ning füüsilisest isikust ettevõtjaid. Toetatakse seadmete soetamist ja paigaldamist, ruumide ehitust ja renoveerimist, käsitöövahendite soetamist, kaubamärgi viimistlemist ja disainimist jne.

Meede 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine. Kevadine eelvoor 2 – 20. jaanuar 2012, põhivoor 23 -29. jaanuar 2012. Toetus on mõeldud rahvakultuuri traditsioonide toetamiseks eeskätt nn pehmete tegevuste jaoks, aga ka rahvariiete ja rahvamuusikainstrumentide soetamiseks. Taotlejad võivad olla pärimuskultuuriga tegelevad küla-, käsitöö, kultuuriseltsid, samuti vallavalitsused. Toetuse suurus on kuni 6391 eurot ja omafinantseering 10%.

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine. Kevadine eelvoor 13. veebruar – 2. märts 2012, põhivoor 5 – 9. märts 2012. Sügisene taotlusvoor oktoobris. Toetatakse investeeringuid avalikes kasutuses olevate hoonete ja rajatiste ehitamiseks, aga ka korrastamiseks ja remontimiseks, samuti avalikus kasutuses olevate esemete ostmist. Taotleda saavad mittetulundusühingud ja vallavalitsused. Toetatav objekt peab kajastuma kohalikus arengukavas või arengudokumendis. Toetuse suurus on kuni 63 911 eurot ühe taotleja kohta ja omafinantseering 10%.

Meede 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine. Eelvoor 16.aprill kuni 4. mai 2012, põhivoor 7 – 11. mai 2012. Toetusmeede on mõeldud eeskätt noortetöö projektideks, siia kuuluvad noortelaagrid, koolitused, teavitusüritused, aga ka muusikalised ettevõtmised. Toetust saavad niihästi noortetööga tegelevad seltsid, seltsingud kui ka vallavalitsused. Toetuse maksimaalne summa on kuni 5000 eurot, omafinantseering 10%..

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine. Taotlusvoor ainult sügisel – novembris 2012. Toetusmeede on mõeldud külaelu nn pehmete tegevuste (koolitused, õppereisid, külapäevad, külaelu ajaloo uurimine jm) jaoks. Toetust antakse eeskätt külaseltsidele aga ka seltsingutele. Toetuse maksimaalne summa on kuni 6391 eurot, omafinantseering 10%.

Toetusmeetmete detailse kirjeldusega saab tutvuda aadressil http://raplaleader.ee/ulddokumendid/ – oluline on läbi lugeda huvipakkuva toetuse meetmeleht, mille leiate konkreetse meetme juures Dokumentide lingi alt.

Kõikide piirkondade Leaderite info asub www.maainfo.ee

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.