Toetus rahvusvaheliste spordiürituste korraldamiseks

29. novembrini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste spordiürituste läbiviimiseks Eestis. Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja turismi hooajalisuse vähendamine.

Eelarve on 5 miljonit krooni, millega toetatakse rahvusvaheliste spordiürituste kavandamist ja läbiviimist ning turundustegevusi välisriikides.

Rahvusvaheliste spordiürituste toetuse minimaalne suurus on 300 000 krooni ja maksimaalne suurus 1 000 000 krooni ühe ürituse kohta. Nõutav omafinantseering on vähemalt 30% toetatavatest kuludest. Korraga saab toetust taotleda ühele projektile.

Taotluste esitamise tähtaeg on 29.11.2010.

Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik.

Tegemist on esimese osaga rahvusvaheliste konverentside ja ürituste toetamise II voorust. Teine osa ehk rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste toetamise voor avatakse jaanuaris 2011 ning selle eelarve on 10 miljonit krooni.

Lisainfo ja tingimused EASi kodulehelt.

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.