EASi rahvusvaheliste ürituste ja konverentside korraldamise toetus avanes

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise uus taotlusvoor konverentside ja kultuuri- ning spordiürituste korraldamiseks on avatud 23. juulist 2012. Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 24. septembril. Toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused, riigiasutused ja avalik-õiguslikud ülikoolid.

Tähtajaks laekunud taotlustest koostatakse pingerivi, millest parimaid rahastatakse kokku kuni 1 miljoni euro ulatuses. Taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla kuni 32 000 eurot konverentsi ja kuni 64 000 eurot kultuuri- ja spordiürituse kohta. Toetus võib katta kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest.

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise meetme eesmärgiks on Eestit külastavate väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine rahvusvaheliselt oluliste ja huvipakkuvate konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamisekaudu. Meetme alaeesmärk on turismi hooajalisuse vähendamine.

Toetatavad tegevused

  • toetatavate konverentside ja ürituste turundustegevused välisriikides
  • rahvusvaheliste konverentside ja kultuuri- ja spordiürituste kavandamine ja läbiviimine

Toetust ei anta tulu teenivatele projektidele.
Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/rahvusvaheliste-uerituste-ja-konverentside-toetamine/ueldist .

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.