Rahatarkus: Planeeri, säästa, kasvata! (12 tundi, jaanuar-veebruar 2018, Tallinn)

Kahepäevase koolituse „Rahatarkus: Planeeri, säästa, kasvata!“ eesmärk on juhatada osalejad finantsiliselt parema elu lävepakule. Üle läve astumine on igaühe enda teha, kuid koolituselt saab selleks väärt nõuandeid. Eriti oluline on „Rahatarkus: Planeeri, säästa, kasvata!“ neile, kes plaanivad ettevõtjaks hakata: elu ettevõtjana eeldab seda, et isiklikus rahakotis on asjad korras.

Koolituse maht:
2 x 6 akadeemilist tundi pluss iseseisev töö kahe koolituse vahelisel ajal.
Koolitus toimub: 25.01 ja 12.02.  Kell 10.00-15.30

Koolituse sisu:

Esimesel päeval saavad osalejad ülevaate sellest, millised psühholoogilised tegurid takistavad meid rahaasjus arukalt käitumast ja kuidas neid takistusi ületada. Arutleme, miks tasub oma igapäevaste rahaasjadega pidevalt ja teadlikult tegeleda ning endale rahalisi eesmärke seada.
Vaatame, kuidas sobib isiklike rahaliste eesmärkidega kokku ettevõtlusega alustamine ja kas ning milliseid muudatusi tuleb selleks teha oma karjääri- ja haridusplaanides.
Osalejad saavad koduse ülesande.

Teisel päeval uurime, kuidas läks kodune ülesanne ja mida meil sellest õppida õnnestub. Tutvume praktiliste abivahenditega, mille abil endale rahaasjus eesmärke seada, nende täitmist jälgida ja vajadusel eelarvet pidada. Vaatame üle, millised võimalused on säästmiseks ‒ hoolimata madalatest intressimääradest ‒ ja tutvume investeerimisvõimalustega aktsiatesse, fondidesse, kinnisvarasse, ühisrahastusse. Räägime ka laenudest, mis nii eraisikule kui ka ettevõtjale võivad arukal kasutamisel marjaks ära kuluda.

Koolituse läbinu:

Teab rahaasjade planeerimise abivahendeid ja oskab isiklikku eelarvet koostada ning analüüsida.
Seab endale rahaasjus lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning teab, milliseid viise nende saavutamiseks kasutada saab.
Teeb vahet raha kogumisel ja investeerimisel, tunneb põhilisi säästmis- ja investeerimisvõimalusi ja oskab leida vastavalt enda eesmärgile, riskitaluvusele ja ajahorisondile sobivad raha kasvatamise võimalused.
Mõistab rahatarkuse olemust ja selle vajalikkust isikliku ja pere rahalise heaolu parandamisel ning ettevõtlusega alustamisel.
Tunneb psühholoogilisi tegureid, mis vahel arukalt käitumist takistavad ja oskab neist üle saada.
Orienteerub laenuliikides ning jõustunud seadusemuudatustes, olulisemates terminite sisus ning oskab erinevate laenupakkujate tingimusi võrrelda.
Teab, kuhu rahaliste probleemide korral pöörduda.

Soovitan!
Agnes Halling, osales koolitusel detsembris 2016
Soovitan julgelt kõigil osaleda rahatarkuse koolitusel, sõltumata sellest, milline on teie rahanduslik taust ja kogemus. Huvitavat ja harivat info oli palju. Ole vaid ise nii tegus, et hiljem saadud infot ka kasutad!
Koolituse esimene päev annab ülevaate sellest, miks inimesed kalduvad ühte või teistpidi rahaga käituma. Teisel päeval tutvustatakse erinevaid võimalusi investeerimiseks: pangahoiused, ühisrahastus, aktsiabörs, kinnisvara jne. Lisaks saab mitmeid internetiaadresse, kust ise edasi uurida ja õppida, nagu ka raamatute lugemissoovitusi.

KOOLITAJAD:

Leonore_crop_v1Leonore Riitsalu on tegelenud finantskirjaoskuse uurimise ja arendamisega ligi 10 aastat. Oma doktoritöös uurib ta viise, kuidas inimesi rahaasjades pikemaajalisi plaane tegema suunata. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis on ta valikaine Financial Literacy and Behavioural Finance ning EBS-is tarbijakäitumise külalislektor. Leonore on läbinud Tartu Ülikooli täienduskoolituse „Õppimise ja õpetamise meetodid kõrgkoolis“. Samuti töötab ta konsultandina OECD finantshariduse projektis.

Heli_crop_v1Heli Lehtsaar-Karma on töötanud Äripäevas ja Finantsinspektsioonis. Finantsinspektsioonis oli tema töö rahateemadel nõuannete jagamine tarbijaveebi minuraha.ee ning meedia vahendusel. Samuti on Heli koolitanud Smarteni, Estiko Plastari, G4S-i, Innove jpt organisatsioonide töötajaid ning 6.–12. klasside õpilasi ja nende õpetajaid. Helil on magistrikraad sotsiaalteaduses ja ta on läbinud tarbijate finantsnõustamise koolituse.

 

Osalustasu:

Soodushind: 119€ (+km) (registreerides enne 11.01.18)
Tavahind: 139€ (+km)

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus toimub: 25.01. ja 12.02.2018
Aadress: Endla 4, Tallinn, 5. korrus.

Info: 5074717 või 6263236, e-mail: ylle.kaar@projektid.ee

registreerun ettevõtluskoolitusele äriplaan projektiekspert stardiedu

 

 

 

 

TAUST

Rahatarkus ehk finantskirjaoskus on teadmised, oskused, hoiakud ja neile vastav käitumine isiklikes ja pere rahaasjades. Kõrge finantskirjaoskuse tasemega inimene planeerib oma rahaasju nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis, seab endale eesmärke ja valib nende saavutamiseks sobivaid finantsteenuseid või investeerimisviise, leiab objektiivset infot arukate otsuste tegemiseks või probleemide lahendamiseks, suudab makseraskusi ennetada ja ootamatu väljamineku või sissetulekute vähenemisega toime tulla. Kõige selle jaoks on oluline ettevõtlik ellusuhtumine ja iseenda valikute eest vastutuse võtmine. Paraku näitavad rahvusvahelised uuringud, et Eesti elanikud on teadmistelt kõrgel tasemel, aga käitumiselt väga madalal. Nii oli Eesti 14 riigi võrdluses 2010. aastal teadmistelt teisel ja käitumiselt viimasel kohal. 2015. aastal osales samas uuringus 24 riiki, Eesti oli teadmistel teisel, aga käitumiselt kahekümnendal kohal. Seega puudu ei jää meil mitte teadmistest, vaid ettevõtlikkusest neid teadmisi iseenda kasuks rakendada.

Eesti elanikest suudaks vaid kolmandik peamise sissetulekuallika kaotamisel toime tulla ilma laenu võtmata või kodust välja kolimata vähem kui ühe kuu. Nii suur sõltuvus igakuisest sissetulekust teeb inimesed majanduslikult haavatavaks. 19% ei planeeri oma rahaasju üldse, 32% elab palgapäevast palgapäevani ilma pikemaajalisi plaane tegemata. Viimase kahe aasta jooksul on järelmaksu võetud rohkem kui sõlmitud eluasemelaenu lepinguid, seejuures järelmaksu lepingu sõlmimisel tegid vähem kui pooled valiku mitme pakkuja võimalusi võrreldes. Krediitkaardi valimisel oli erinevaid pakkumisi kaalunud vaid 12% elanikest (Saar Poll 2015)[1].
[1]uuringu raport on kättesaadav aadressilt http://www.fin.ee/finantskirjaoskus paremas veerus uuringute rubriigis.