Rahasüst hariduselule

Riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus rahastab viit Euroopa Sotsiaalfondi finantseerimisega programmi tegemisi. Aastani 2013 on ellu viidavate programmide kogumaht umbes 280 miljonit krooni.

Käigus on viis programmi:

  1. Õppenõustamissüsteemi arendamine (2008-2011)
  2. Kutsehariduse sisuline arendamine (2008-2013)
  3. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine (2008-2013)
  4. Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi ning seaduslooome arendamise kaudu (2008-2012)
  5. Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine (2008-2014)

Programmid on mõeldud üksteist täiendama. Kõik, mida programmide raames tehakse, aitab kaasa sellele, et valmiksid nüüdisaegsed ja õppekavadega sobivad õppematerjalid.

Lisainfo: www.ekk.edu.ee/programmid.