Rahastusvõimaluste ja äriplaani koolitus 17. novembril

3. novembri grupp täitus ülikiiresti ja nüüd ootame huvilisi, kes registreeruda ei jõudnud, uuel kuupäeval – 17. novembril.

Koolitus

“Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis  ning kuidas koostada edukat äriplaani”

Toimumise aeg: 17. november 2010

Koolituse peamiseks eemärgiks on tutvustada hetkel Eestis kõige aktuaalsemaid toetusvõimalusi, tuginedes koolitajate ja Projektieksperdi kogemustele ning koostööle.

Teid koolitab projektikonsultant Tanel Käbin, kes tegeleb  projektiideede analüüsimise, finantseerijate leidmise ning projektitaotluste ja äriplaanide koostamisega iga päev.

Lisainfo ja registreerumine: http://toetus.projektid.ee/ariplaan_17nov