Prototronil on noorele ettevõtjale avatud toetus esimese töötava tootenäidise väljatöötamiseks

Swedbanki, Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli rahastu Prototron toetab noori ettevõtjaid esimese töötava tootenäidise ehk prototüübi väljatöötamisel.

Peale edukat prototüübi valmimist on parimatel võimalik kandideerida Tehnopoli Startup Inkubaatori programmi, et kasvatada oma idee toimivaks äriks.
Kandideerida saavad kõik prototüüpivad eraisikud ja ettevõtted.

 Toetatakse roheliste tehnoloogiate, elektroonika, mehhatroonika, infotehnoloogia valdkondi
 Infotehnoloogia toodete puhul on oluline konkurentsieelis ning loodav lahendus ei tohi olla lihtsasti kopeeritav
 Prototüübi taga peab olema äriidee, milles soovitakse näha tehnoloogilist uudsust
 Idee taga peab olema motiveeritud ja tugev meeskond
 Kandideerida saab alati, kuid hindamine toimub iga kolme kuu tagant
 Taotletav summa ei ole piiratud
Taotluses on võimalikult täpselt välja tuua prototüübi ja meeskonna kirjeldus ning märkida soovitud finantseeringu suurus ning prototüübi valmistamise ajakava. Enne ekspertkogu ette pääsemist peavad parimad taotlejad koostama üheleheküljelise projekti ärilise tutvustuse. Parimad meeskonnad kutsutakse ekspertkogule projekti esitlema. Järgmine tähtaeg on 15. märtsil 2013. Täpsem info ja taotlusvorm on leitav aadressil http://www.tehnopol.ee/et/startup/prototron