Projektitaotlus

Kes saavad üldse toetusi taotleda?

  • Firmad (AS, OÜ jms)
  • Avalik sektor (KOV, MV, riigiasutused jms)
  • Vabaühendused (MTÜ, SA)
  • Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE)
  • Alustavad ettevõtjad (äriregistrisse kandmata – ainult starditoetus)

Teenuse tulem ehk mis on projekt?

Projektitaotlus ehk taotlusvorm ehk rahataotlus ehk taotlusankeet on projekti umbes 5 leheküljel kokku võttev dokument, mida rahastaja võib nõuda. Kui taotlust ei nõuta või ei ole võimalik lisasse detailset kirjeldust panna, tuleb kogu vajalik info projektitaotlusesse mahutada. Sel juhul on taotluse maht mitukümmend lehte.

Projekti detailne kirjeldus (mittetulundusliku/avaliku sektori projekti puhul) on dokument, mis käsitleb järgmisi teemasid: taotleja, eesmärk, sihtrühm, põhjendus, seos arengukavadega, tegevuste kirjeldus, meetod, jätkusuutlikkus, eelarve, seletuskiri, partnerlus, piiriülene koostöö, juhtimisstruktuur, tehnilised/tehnoloogilised aspektid, juriidiline alus, avalikustamine, riskid (SWOT), hindamine jne. Mahult on projekt tavaliselt paarkümmend lehekülge.

Äriplaan ehk äriprojekt on dokument, mis käsitleb ettevõtte plaane. Tavaliselt hõlmab järgmisi teemasid: äriidee, äristrateegia, eesmärgid, kliendid/turg/nõudlus, turundusplaan, tooted/teenused, hind, tarnijad/koostööpartnerid, konkurendid, konkurentsieelis juhtimine/personal, finantsid/omanikud, eelarve jne. Mahult on projekt tavaliselt paarkümmend lehekülge.

Finantsprognoosid ehk -projektsioonid on valemitega Exceli tabelid, mis esitatakse reeglina kolme aasta kohta, esimesel aastal detailselt kuude kaupa ja edaspidi detailselt aasta kaupa. Tulude ja kulude prognoos toodete/teenuste kohta, prognoositud kassavoogude aruanne, kasumiaruanne, bilanss. (allikas: EAS)

Kliendihaldur analüüsib Teie ideed tasuta www.projektid.ee/idee.