Kursus ettevõttele – edukas projektitöö (meetod: sidusgruppide väärtusloome kaardistus)

2.-3. septembril toimub Tallinnas eduka projektitöö kursus ettevõtetele. Koolitusel õpitakse Eestis unikaalsel viisil projekte ette valmistama sidusgruppide väärtusloome kaardistuse (stakeholder value mapping) metoodika abil. See aitab tagada klientide ja partnerite huvide ning vajadustega optimaalset arvestamist ja pakub projektigrupile kindlustunnet, et ressursse kulutatakse otstarbekalt.


Koolitus keskendub projekti võtmekohtadele kahes tähenduses (kahel esimesel päeval):
• osalejad saavad hulga teadmisi sellest, kuidas finantseerija mõtleb, mida peab kvaliteetseks projektiks ja kuidas üdiselt käib projekti ja rahastustaotluse hindamine.
• osalejad tutvuvad valiku tehnikatega e tööriistadega, mida professionaalses projektijuhtimises kasutusel on.

Tehnikate valik lähtub kolmest eeldusest:
• 3-etapiline projektitsükli meetod (ettevalmistamine, elluviimine ja analüüs ning hindamine) on tõhus raamistik projekti kui terviku mõistmiseks.
• Alusteadmised loogilise raammaatriksi (mis hõlmab projekti sisendid, tegevused, väljundeid ja kaugemat mõju ning indikaatoreid, riske ja eeldusi) loogikast on vajalikud mistahes projekti professionaalseks kavandamiseks ja juhtimiseks.
• Turundusplaan. Turundus toetub tarbija vajaduste mõistmisele ja partneritega arvestavale toote loomisele ja –arendusele.

Koolituse alguses hinnatakse osalejate kokkupuudet kümnekonna tehnikaga ja koolituse käigus tehakse valik, milliseid tehnikaid kohapeal ka läbi harjutatakse.

Igal juhul:

8 peamist motiveerivat kutsumust

• hinnatakse projektiidee küpsust COAP-metoodika alusel,
• sõnastatakse SMART-eesmärgid,
• kaardistatakse projekti riskid,
• ja luuakse sidusgruppide väärtusloome kaardistus.

Ülejäänud tehnikad on valikulised.

Kolmandal päeval tegeletakse konkreetselt esitatavate projektide konkursside nõuetele vastavusega, võimalike rahastusallikate leidmisega jms. Koolituspäeva aeg lepitakse kokku osalejatega (sisaldab peamiselt rahastusvõimaluste leidmist).

Koolitusele on oodatud ettevõtete meeskonnad. Kursuse tasu on 14 880 kr + km. Kuid see ei ole mitte ühe inimese eest! Kursusele saate võtta oma ettevõttest selle tasu eest kuni 4 inimest.

Kursus on kolmepäevane ning tasu sisaldab ka emba-kumba teie valikul:
a) projektide analüüsi 3 h või
b) veebipõhist projektikoolitust + 1 h analüüsi.

Koolitajad:
Tanel KäbinTanel Käbin – tegeleb igapäevaselt projektiideede analüüsimise, finantseerijate leidmise ning äriplaanide koostamisega.
Uku VisnapuuUku Visnapuu – enam kui kümneaastase projektitöö kogemusega asjatundja. Tema projektid on võitnud avalikke hankeid, samuti on ta aidanud väikesi projektigruppe ideest tulemusteni jõuda.
Markus Alfred KõivMarkus Alfred Kõiv – koostas veebipõhise projektikirjutamise kursuse, et jagada oma väärtuslikke kogemusi, mida on omandanud töö käigus projektidele kvaliteedikontrolli tehes.

Muud tingimused:
Registreerumise tähtaeg 30. august 2010.
Kursuse tasu ei vähene kui osalejaid on alla 4.
Täpne toimumiskoht teatatakse registreerunutele.

Küsimused ja lisainfo: Projektiekspert OÜ, koolitus@projektid.ee, 626 3236, 56 212 919 (Tanel Käbin)